Zadanie M3.06.2 Opracowanie strategii uczestnictwa interesariuszy

Po zidentyfikowaniu kluczowych interesariuszy ewaluacji, można użyć poniższej strategii, aby zaprosić ich do uczestnictwa

Zaproś zidentyfikowanych interesariusz na spotkanie lub szereg spotkań, w zależności od tego, ile mają czasu. Na tym spotkaniu zapewnij, że:

  • Wprowadzisz interesariuszy pokrótce w strategię, inicjatywę lub program i ewaluację. Jednym głównym celem tego spotkania jest uzyskanie jasnego rozumienia interesów interesariuszy, ich percepcji i problemów związanych z działaniem i ewaluacją.
  • Wszyscy interesariusze wyraźnie identyfikują i zgadzają się na swoje role i obowiązki związane z ewaluacją, zanim ta się zacznie.
  • Postarasz się prowadzić otwartą komunikację z interesariuszami i rozwiewać ich wątpliwości. Sprecyzowałeś względem grupy, co od Ciebie usłyszą, w tym, kiedy będziesz potrzebować ich wkładu i zaangażowania w proces ewaluacji.
  • Podkreślisz względem tej grupy interesariuszy, że choć ich wkład i zalecenia są bardziej wartościowe, wdrożenie ich rekomendacji może nie być wykonalne.
  • Podkreślisz, że decyzje te są kierowane dostępnością zasobów programu (tj. priorytetami w obszarze personelu programu, czasu i budżetu).

Po tym wstępnym spotkaniu i zaangażowaniu wybranych interesariuszy, można zacząć identyfikację najważniejszych pytań, na które ewaluacja ma odpowiadać.

Uwzględnienie interesariuszy w procesie ewaluacji jest ważne, gdyż ich pomoc nie tylko wzmocni wsparcie, ale ich perspektywy mogą też umożliwić przyjrzenie się ewaluacji pod innym kątem.

Użyj szablonu poniżej, aby podsumować zaangażowanie interesariuszy w ewaluację programu mentoringu.