Άσκηση M2.03.6. Εμπόδια και λύσεις

Ονοματίστε τα εμπόδια κάτω από τις ακόλουθες επικεφαλίδες και βρείτε πιθανές λύσεις.


Παρακαλώ συμπληρώστε την απάντηση στο παρακάτω αρχείο και επισυνάψτε το στην άσκηση.