Άσκηση M3.06.3 Ανάπτυξη ενός Λογικού Μοντέλου

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του λογικού μοντέλου και του προτύπου λογικού μοντέλου, όπως δίνεται παρακάτω, αναπτύξτε ένα λογικό μοντέλο για την αξιολόγησή σας με βάση το πρόγραμμα mentoring.

Προσέγγιση Λογικού Μοντέλου

Πρότυπο Λογικού Μοντέλου