Άσκηση M3.06.5 Ορισμός της Σημασίας της Αξιολόγησης

Καθορίστε τη σημασία της αξιολόγησης σας και προσδιορίστε τις ερωτήσεις που θέλετε να απαντήσετε πραγματοποιώντας την αξιολόγησή σας. Μόλις εντοπίσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, αποφασίστε ποιες θα είναι οι πηγές πληροφοριών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω πίνακα ως πρότυπο.