M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Literatura

  • „Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw". Analiza danych i dokumentów zastanych (desk-research), Polskie Stowarzyszenie Mentoringu, 2013, https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/726/19443.pdf, 2018-05-30.
  • Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, red. M. Sidor‑Rządkowska, Wolters Kluwer Warszawa 2014.
  • Podręcznik mentora, Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki, Poznań, 2013, http://navigator.com.pl/files/podrecznik-mentora.pdf, 2018-06-30.
  • Religa J. (red.), Przewodnik metodologiczny dla mentorów i tutorów, ITeE – PIB, Radom 2011.
  • Religa J., Kompetencje europejskich mentorów i tutorów, „Edukacja ustawiczna dorosłych", 2014, nr 2(85), s. 36-45
  • Vademecum Mentoringu. Wiedza w pigułce, 2016, Alicja Zajączkowska, Hanna Gałusa, Alicja Gotowczyc, Gdańsk 2016, http://forum-mentorow.pl/wp-content/uploads/2015/10/Vademecum-mentoringu_23-05-2016.pdf, 2018-06-05.
  • VADEMECUM z zakresu zarządzania wiekiem, PARP, Warszawa 2011, www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/18992vademecum45plus.pdf, 2018-06-20.