M3.06. Przygotowanie ewaluacji procesu mentoringu

2. Zasady i metody ewaluacji procesu mentoringu

2.2. Ewaluacja wewnętrzna a zewnętrzna

Ewaluację wewnętrzną prowadzi członek personelu organizacji, która prowadzi program lub podmiotu ocenianego, podczas gdy ewaluację zewnętrzną prowadzi ewaluator, który nie jest pracownikiem tej organizacji.
To, czy organizacja przeprowadzi ewaluację wewnętrzną lub zewnętrzną zależy zazwyczaj od dostępnych zasobów, kwalifikacji ewaluatora wewnętrznego lub zewnętrznego, zakresu ewaluacji lub wymogów sponsora. Przy podejmowaniu decyzji równie ważne są też jednak inne czynniki:

  • Ewaluatorzy zewnętrzni mogą zapewnić szerszą perspektywę, podczas gdy ewaluatorzy wewnętrzni zdają się mieć wiedzę tajemną na temat kontekstu, w obrębie którego strategia, inicjatywa lub program działają.
  • Ewaluatorów zewnętrznych można postrzegać jako zagrażających, podczas gdy ewaluatorzy wewnętrznie mogą być postrzegani jako mniej obiektywni.

Czasem nie ma wyboru, bo sponsor wymaga ewaluacji zewnętrznej. Bez względu na wybór ewaluatora zewnętrznego czy wewnętrznego, od początku należy ustalić wyraźne granice odpowiedzialności.