M3.06. Przygotowanie ewaluacji procesu mentoringu

3. Interesariusze

3.1. Jak identyfikować kluczowych interesariuszy

Określając, kto kwalifikowałby się jako interesariusz, należy sprecyzować, jakie są Twoje potrzeby, aby ocenić, kogo trzeba zaangażować. Jako że interesariusze przedstawiają różne rodzaje wartości, powody zaproszenia pewnych osób lub grup do uczestnictwa powinny uwzględniać, co następuje:

  • Znają ewaluowany program (np. pracownicy i zatrudnienie eksperci-doradcy).
  • Zapewniają różnorodność perspektyw i doświadczeń
  • Program na nich wpływa (np. uczestnicy programu).
  • Mają wpływ (np. członkowie zarządu, organy finansujące).
  • Są zwolennikami procesu ewaluacji i są zaangażowanie w projekt i wdrożenie ewaluacji
  • Są odpowiedzialni za decyzje na temat ewaluacji i programu (np. dyrektor programu, zarząd).