M3.07. Realizacja ewaluacji procesu mentoringu

3. Użycie metod jakościowych

Określenie, czy należy użyć metod jakościowych.
W zależności od odpowiedzi na pytania o czynnik ewaluacji, można zdecydować, że odpowiednia będzie metoda jakościowa.
Rodzaje pytań, na jakie metody jakościowe mogą pomóc odpowiedzieć
Na najbardziej podstawowym poziomie, metody jakościowe odpowiadają na pytania dlaczego i jak, dlatego też są użyteczne dla dogłębnej analizy konkretnego problemu, zamiast dla szerokiego badania. W związku z tym, jeżeli pytania do ewaluacji zawierają kwestie tego, jak uczestnicy w programie zastosowali to, czego się nauczyli w celu osiągnięcia rozwoju kariery, lub czy spotkania mentor/podopieczny odznaczały się niskim współczynnikiem obecności, należy użyć metod jakościowych.

Główny odbiorca wyników
Metody jakościowe generują dane adresowane do odbiorców, którzy są ciekawi tego, co kryje się za statystyką, lub jakie są przyczyny konkretnego trendu danych.

Potencjalni respondenci i rozmiar próbki
Metody jakościowe są użyteczne, gdy pracuje się z mniejszą grupą ludzi, głównie dlatego, że prowadzenie wywiadów i grup fokusowych z dużą liczba ludzi może być drogie i czasochłonne. Metody jakościowe są też pomocne, gdy ludzie, od których chcemy zebrać informacje, czują się bardziej komfortowo, wyrażając opinie werbalnie, a nie na piśmie.

Długość programu i czas na zbieranie danych
Metody jakościowe mogą być przydatne bez względu na długość programu, jednak plan ewaluacji powinien umożliwiać wystarczająco dużo czasu na analizę danych, ponieważ analizowanie danych z metod jakościowych jest bardziej czasochłonne niż obliczanie danych z metod ilościowych.

Budżet i inne zasoby
Ogólnie, w porównywalnych warunkach (tj. długość programu, czas na zbieranie danych, rozmiar próbki), metody jakościowe mogą być droższe niż ilościowe lub mieszane z różnych przyczyn. Mogą być też koszty podróży osoby zbierającej dane i respondentów, lub mogą być wymagane specjalistyczne umiejętności zlecane zewnętrznie. Analityk potrzebuje więcej czasu na przeczytanie i kodowanie tekstu z wywiadu i grup fokusowych oraz notatek z obserwacji.