M3.07. Realizacja ewaluacji procesu mentoringu

1. Zbieranie danych

O co trzeba spytać przed zbieraniem jakichkolwiek danych
Są różne metody zbierania danych, każda o innych zaletach i wadach, więc zanim zaczniesz proces zbierania danych, ważne, abyś ocenił te czynniki i zdecydował, która metoda gromadzenia danych jest najlepiej dopasowana (np. w czasie i w granicach dostępnych zasobów). Jednym ze sposobów oceny tych czynników jest praca ewaluatora, wraz z odpowiednimi interesariuszami, w zakresie odpowiedzi na poniższe pytania.

Niezbędne pytania do zadania przed zbieraniem danych

Cel ewaluacji

  • Czym są pytania do ewaluacji? Jakie metody pomogą w odpowiedzi na nie i zapewnią najbardziej rzetelne i ważne dane?
  • Kto jest głównym odbiorcą wyników? Jakie rodzaje danych mają największy sens i są najbardziej użyteczne?

Źródła danych

  • Kto zapewnia dane? Ile informacji jest potrzebnych dla rzetelnego wyniku ewaluacji?

Czas

  • Jak długo trwa program mentoringu?
  • Kiedy program mentoringu się zaczął/na jakim etapie jego cyklu życia zostanie przeprowadzona ewaluacja?
  • Ile czasu zapewniono w budżecie na zbieranie i analizę danych?
  • Kiedy jest odpowiedni czas na zbieranie danych?
  • Kiedy rezultaty staną się dostępne do zgłoszenia ich interesariuszom?

Zasoby

  • Jaki jest budżet ewaluacji? Jaka jego część jest przeznaczona na zbieranie i analizę danych, konta raportowanie i rozpowszechnianie wyników?
  • Kto powinien zbierać dane? Czy pracownicy mają czas i umiejętności? Czy należy zatrudnić zewnętrznego ewaluatora?

Po odpowiedzeniu na te pytania, uzyskasz wyraźniejszy obraz procesu ewaluacji i sposobu gromadzenia potrzebnych informacji. Można wybrać metody jakościowe lub ilościowe – lub też ich połączenie.