Άσκηση M1.02.1. Ανάλυση SWOT - τι χρειάζεται να γίνει

1. Στο πλαίσιο της αυτοδιάγνωσης των αναγκών mentoring και του καθορισμού των δικών σας αναγκών για ανάπτυξη, διεξάγετε την ανάλυση SWOT

Δυνατά σημεία (Strengths)

Τι μπορώ να κάνω καλύτερa;

Τι με διακρίνει;

Αδύναμα σημεία (Weaknesses)

Σε τι αποτυγχάνω;

Τι δεν μπορώ να κάνω;

Ευκαιρίες (Opportunities)

Τι με βοηθάει;

Απειλές (Threats)

Τι με ενοχλεί;

Στη συνέχεια, επικεντρωθείτε στο αρνητικό κομμάτι της SWOT (αδυναμίες, απειλές) - σκεφτείτε τι ενέργειες θα πρέπει να εκτελέσετε για να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια.

2. Αναρωτιέστε ποιος από τον οργανισμό σας μπορεί να εκτελέσει τον ρόλο του "προγραμματιστή".

3. Έχει ο οργανισμός σας αναπτυγμένο Κώδικα Δεοντολογίας; Αν ναι, αναλύστε τις διατάξεις της και ελέγξτε ποιες από αυτές θα είναι χρήσιμες στο πλαίσιο της καθοδήγησης (ειδικά στο πλαίσιο του σχηματισμού σχέσεων μέντορας-καθοδηγούμενου).

Εάν ο Κώδικας Δεοντολογίας στον οργανισμό σας δεν έχει αναπτυχθεί, αναλύστε τις στρατηγικές οργάνωσης και τις επιχειρησιακές παραδοχές της πολιτικής απορρήτου και αναρωτηθείτε αν και ποια στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των υποθέσεων της διαδικασίας mentoring.

Last modified: Friday, 19 October 2018, 10:07 AM