Kompendium metodyczne i organizacyjne systemu ECVET dla mentorów w eko-przemyśle

Kliknij na link ECVET_Summary_PL.pdf, by wyświetlić plik.

PDF file