Zadanie M2.03.3. Plan działania: Ustalenie celów SMART

Cele można ustalić na podstawie:

 • Wzięcie na siebie nowych obowiązków
 • Rozwój roli w pracy
 • Zdobywanie umiejętności w czasie
 • Poziom wsparcia zapewniony przez mentora/coacha
 • Umiejętności interpersonalne
 • Postawy i zachowania

Prosty akronim używany do ustalania celów to SMART. SMART oznacza:

 1. Specyficzny – Cele powinny określać, co chcą osiągnąć.
 2. Mierzalny – Powinno być się w stanie zmierzyć, czy realizuje się cele, czy też nie.
 3. OsiągAlny - Czy określone cele są wykonalne i osiągalne?
 4. Realistyczny – Czy można realistycznie osiągnąć cele za pomocą posiadanych zasobów?
 5. Terminowy – Kiedy chcesz osiągnąć ustalone cele?

Podczas ustalania celów:

 • Podziel ogólny cel na małe kawałki
 • Określaj wyraźnie, czego potrzebujesz na każdym etapie
 • Bądź konkretny na każdym etapie
 • Określ, co, kiedy i jak?
 • Określ, kogo potrzebujesz, aby pomógł Ci osiągać Twoje cele
 • Ustal czas analizy postępów i dopasuj plan, jeżeli tego potrzebujesz

Pobierz i wypełnij poniższy plik. Następnie załącz go do zadania.