Zadanie M2.03.6. Przeszkody i rozwiązania

Wymień przeszkody pod poniższymi nagłówkami i określ możliwe rozwiązania.

Pobierz i wypełnij poniższy plik. Następnie załącz go do zadania.