Zadanie M2.04.3. Mentoring z użyciem modelu GROW

Model GROW to dobry sposób na ustrukturyzowanie spotkania z podopiecznym. Można zacząć od celu lub logicznie przejść przez model, albo też poruszać się dookoła modelu, zaczynając od rzeczywistości i idąc ku celowi, jeżeli tak jest najlepiej. Należy zawsze pamiętać, aby skończyć na przyszłości i zapewnić, że podopieczny jest odpowiednio przygotowany.
Zastosuj model GROW do idealnej sytuacji mentoringu.

Pobierz i wypełnij poniższy plik. Następnie załącz go do zadania.