Zadanie M3.06.3 Opracowanie modelu logicznego

Korzystając z przykładowego modelu logicznego i szablonu modelu logicznego, opracuj model logiczny do planu ewaluacji, na podstawie swojego programu mentoringu.