Zadanie M3.07.2 Opracowanie ankiety ewaluacyjnej

Opracuj ankietę ewaluacyjną do programu mentoringu.
Użyj listy kontrolnej poniżej, gdzie znajdziesz przydatne wskazówki dotyczące tworzenia ankiety.

Zadbaj, aby pytania były krótkie i jasne, najlepiej zawierające maks. 20 słów. Upewnij się, że respondenci otrzymają wszystkie informacje potrzebne do odpowiedzi na pytania (np. wybierz najlepszą odpowiedź, wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

  • Zacznij od pytań, które nie są osobiste i na które w miarę łatwo odpowiedzieć.
  • Unikaj pytań, które mają więcej niż jedną główną ideę lub temat (czasem nazywane pytaniami „dwuczłonowymi"). Przykład pytania dwuczłonowego:
    • Czy program szkolenia mentorów zwiększył Twoją wiedzę na temat programu mentoringu i czy zdobyłeś lepsze zrozumienie tego, czego oczekuje się od Ciebie w roli mentora?
      To pytanie zawiera dwie idee: program szkoleniowy może zwiększać świadomość na temat programu mentoringu, ale nie zapewnia większej jasności, co do roli mentora.
  • Używaj prostego języka, unikając żargonu.
  • Unikaj słów, których interpretacja jest otwarta (np. „ogólnie", „zazwyczaj", „przeciętny", „typowo", „często" i „rzadko").

Metody dostarczenia ankiety
Po opracowaniu ankiety ewaluacyjnej, trzeba podjąć decyzję na temat metody jej przekazania. Jest kilka metod dostarczenia ankiety do uwzględnienia podczas ewaluacji programu mentoringu (w załącznkiu).