Άσκηση M2.04.3. Mentoring με χρήση του μοντέλου GROW

Το μοντέλο GROW είναι ένας καλός τρόπος να οργανώσετε μια συνάντηση με τον/ην καθοδηγούμενο/η σας. Μπορείτε είτε να αρχίσετε με το στόχο είτε να εργαστείτε λογικά μέσω του μοντέλου ή μπορείτε να μετακινήσετε τις διαδικασίες του ξεκινώντας από την πραγματικότητα και έπειτα από τον στόχο, εάν αυτό λειτουργεί καλύτερα. Θυμηθείτε να προχωράτε πάντα προς τα εμπρός και βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι σαφές και κατανοητό στον/ην καθοδηγούμενο/η.

Παρακαλούμε εφαρμόστε το μοντέλο GROW σε μια ιδανική κατάσταση mentoring.

Συμπληρώστε την απάντηση στο ακόλουθο αρχείο και επισυνάψτε τo στην άσκηση.