M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Pytanie 5

Ad. 5. Kto powinien być mentorem, a kto mentorowanym i jakie będą kryteria wyboru?

Nie każdy z pracowników nadaje się do roli mentora. Mentorzy powinni być rekrutowani do programu (powinno się określić kryteria selekcji), wybierani i przypisywani do uczniów za pomocą kompleksowej strategii przyjętej w organizacji, która zawiera jasno wyznaczony, otwarty proces i szczegółowe kryteria.

Kryteria dla mentorów mogą obejmować następujące elementy: staż pracy (często wymagany jest co najmniej 10-letni), osiągane wyniki i wiedza fachowa (np. wyróżniający się menedżer, lider w jakimś obszarze), udział w programach mentoringowych (zarówno jako mentee jak i mentor), udział w programach związanych z rozwojem talentów w organizacji, miejsce pracy w innym kraju niż mentorowany (dotyczy programów mentoringowych, które jako cele wyznaczają sobie poznanie różnic kulturowych w organizacji). Jeśli w organizacji były już prowadzone programy mentoringowe można sformułować dodatkowe kryterium dla mentorów, którzy już brali udział w programach, dotyczące oceny pracy mentora dokonanej przez organizacje i podopiecznych.

Mentee w programach mentoringowych to zazwyczaj dwie główne grupy: albo pracownicy, którzy są nowozatrudnieni, albo osoby, które mają za sobą kilkuletnie doświadczenie w pracy i chcą się rozwijać lub są przygotowywani do przejmowania obowiązków od osób, które kończą swoje kariery zawodowe.
W przypadku pierwszej grupy, kryterium wyboru i rekrutacji do programów mentoriongowych to przede wszystkim nowe zatrudnienie (lub zatrudnienie na nowym stanowisku).

W przypadku drugiej grupy te kryteria mogą być zróżnicowane i dotyczyć: osiąganych wyników w pracy, udziału w programie rozwoju talentów, stażu pracy (zazwyczaj jest to okres minimum 3 lat), motywacji (często aplikacji towarzyszy określenie swoich motywacji do udziału w programie), często wskazuje się także jako kryterium nie uczestniczenie w dotychczasowych programach mentoringowych w organziacji.