M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Pytanie 9

Ad. 9. Jakie wsparcie powinna zapewnić organizacja – jak będzie zorganizowany mentoring?

Wsparcie organizacji, szczególnie jego zakres, zależy do typu mentoringu, jaki będzie realizowany w danej organizacji. Na etapie planowania mentoringu kluczowe jest zaplanowanie wsparcia, które jest niezbędne dla procesu mentoringowego: np. wsparcie działu IT, szczególnie jeśli mentoring ma być prowadzony (przynajmniej częściowo) w formie e-mentoringu. Potrzebne jest wsparcie działu HR na etapie rekrutacji do programu i ewentualnego badania kompetencji. Generalnie należy zauważyć, że organizacja ma za zadanie stworzyć możliwości organizacyjne i logistyczne przeprowadzenia programu mentoringowego (określić w jakim czasie mogą odbywać się sesje, jak ma być przygotowana dokumentacja itp.)