M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Pytanie 16

Ad. 16. Czy program mentoringowy będzie promowany, jeśli tak, czy w formalny czy nieformalny sposób?

Odpowiedz na to pytanie jest ściśle powiązana z pytaniem 5. w zależności od tego kto będzie mentorem i mentorowanym to tak powinna być dobrana strategia promowania programu. Ważne jest także opracowanie strategii komunikacji, która będzie realizowana w ramach programu. Ogólne informacje o programie mentoringowym powinny być szeroko upowszechnione, z dostosowaniem kanałów komunikacyjnych do specyfiki poszczególnych grup pracowników.
Dobrym rozwiązaniem służącym promocji może być pozyskanie „agentów programu", czyli przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej, którzy będą zachęcali do udziału w programie. Takie podejście gwarantuje także pełne i rzeczywiste wdrożenie mentoringu do zarządzania i kultury organizacji.

PROGRAM MENTORINGOWY KROK PO KROKU

Jeśli korzystając z przedstawionych w poprzedniej części modułu pytań i wskazówek przeanalizowałeś uwarunkowania dla wdrożenia mentoringu w twojej organizacji, opracuj plan jak krok po kroku wdrożyć program

KROK 1. PRZESZKOL SIĘ – powinieneś jak najwięcej się dowiedzieć na temat mentoringu, jeśli to możliwe przejdź szkolenie z zakresu mentoringu i/lub proces mentoringowy.

KROK 2. POZYSKAJ AGENTÓW PROGRAMU – najlepiej żeby byli to twoi przełożeni i/lub inni wysoko postawienie menedżerowie. Ich zaangażowanie przełoży się na zainteresowanie programem wśród pracowników.

KROK 3. PODZIEL SIĘ WIEDZĄ – zorganizuj mini szkolenie/warsztat/prezentacje, na której przedstawisz idee mentoringu, pozwoli to osobom, które do tej pory nie korzystały z tego narzędzia rozwoju zdobyć informacje i oswoić się z myślą, że mentoring będzie prowadzony w waszej organizacji.

KROK 4. PRZYGOTUJ PROJEKT – rozpisz mentoring tak jak projekt biznesowy, określając potrzebne zasoby, przede wszystkim ludzkie, kwestie organizacyjne i finansowe. Na tym etapie określ jaki rodzaj mentoringu będzie realizowany w twojej organizacji.

KROK 5. STWÓRZ ZESPÓŁ – z opisu projektu mentoringu wynikną potrzeby powołania zespołu, jego skład będzie uzależniony od działań przewidzianych w ramach mentoringu.

KROK 6. ZESPOŁOWO OPRACUJCIE KRYTERIA – kto będzie pełnił rolę mentora, kto będzie mentorowanym? W jaki sposób będzie prowadzony nabór do programu? czy potrzebne jest jakieś wsparcie z zewnątrz (np. na etapie doboru par mentor-mentorowany).

KROK 7. PRZEPROWADŹ PILOTAŻ – na tym etapie możesz jeszcze dokonać korekt w założeniach programu, sprawdzić na ile program mentoringowy wychodzi na przeciw oczekiwaniom pracowników.

KROK 8. ZREALIZUJ PROGRAM MENTORINGOWY – pamiętaj, że powinien on trwać 10-12 miesięcy, po tym czasie warto zrobić podsumowanie, ale jeśli to możliwe sam program powinien być kontynuowany, jako kolejna edycja