M2.03. Analiza warunków istotnych dla procesu mentoringu w miejscu pracy

1. Czym jest „kultura korporacyjna”

Kultura korporacyjna odwołuje się do przekonań i zachowań, które determinują sposób, w jaki pracownicy i kierownictwo współdziałają i przeprowadzają zewnętrzne transakcje biznesowe. Często kultura korporacyjna jest implikowana, niedefiniowana wyraźnie, i rozwija się organicznie w czasie poprzez kumulatywne cechy osób, które firma zatrudnia. Kulturę firmy odzwierciedla jej dress code, godziny pracy, wyposażenie biura, świadczenia pracownicze, obroty, decyzje związane z zatrudnieniem, podejście do klientów, zadowolenie klientów i każdy inny aspekt działań.

Tworzenie kultury korporacyjnej

Kulturę firmy kształtuje wiele elementów materialnych i niematerialnych, które razem tworzą środowisko sprzyjające dobrej pracy, lub też nie. Oto część najczęściej przytaczanych aspektów:

Wartości i etyka. To, co firma określa jako swoją siłę napędową - to, co ceni - wpływa na to, na czym koncentrują się jej pracownicy. Kultura firmy, która ceni opiekę będzie inna od kultury podmiotu, dla którego ważna jest kreatywność, szybkość czy precyzja. Jedna kultura nie musi być lepsza od drugiej. Zwyczajnie oddziałuje na rodzaje pracowników, których zatrudnia i na to, nad czym wszyscy pracują.

Pracownicy. Trzeba ostrożnie dobierać osoby zatrudniane, aby budować kulturę korporacyjną pasującą do tego, z czego liderzy chcą, aby była znana. Każdy pracownik musi pasować do kultury i wartości firmy. Firmy o najbardziej pożądanej kulturze korporacyjnej inwestują dużo czasu w rekrutację i rozmowy z potencjalnymi nowymi pracownikami, ponieważ wiedzą, jak ważna jest każda osoba względem wspierania kultury.

Środowisko pracy. To, gdzie pracownicy muszą pracować istotnie oddziałuje na kulturę organizacji. Wystarczy upchnąć wszystkich w ciasnej przestrzeni jak sardynki, z niewielkim światłem i małym komfortem pracy, a masz szansę na zbudowanie kultury nastawionej na negatywność i skargi. Z kolei przestrzeń otwarta i przewiewna, z dużą ilością miejsca do pracy, wzmocni pozytywne uczucia i obniży poziom stresu. Miejsce pracy ma znaczenie.

Działania. Sposób, w jaki firma demonstruje swoje wartości i priorytety również kształtuje jej kulturę korporacyjną. Czy jej działania pasują do jej wartości, czy nie? Firmy, dla których najwyższym priorytetem jest zadowolenie klientów powinny mieć procesy i procedury zapewniające, że klienci będą zachwyceni transakcjami z firmą. Satysfakcja gwarantowana, żadnych problemów ze zwrotami, brak dat ważności dla zwrotów to zasady wspierające taką wartość.

Możliwości nawiązania więzi. Firmy, które rezerwują czas poza pracą na spotykanie się i poznawanie siebie nawzajem tworzą możliwości powstawania bardziej udanych relacji osobistych. Niektóre firmy mają coroczne spotkania poza miejscem pracy, gromadzące wszystkich pracowników, aby mogli porozmawiać o tym, co idzie dobrze, a co nie. Inne firmy planują częstsze i mniej formalne spotkania towarzyskie, mające formę drużyn softballu, kolacji składkowych i godziny koktajli w piątek.

Podstawą kultury korporacyjnej jest to, jak pracownicy czują się z pracodawcą i jak wyrażają swoją satysfakcję. Im bardziej pozytywni i spełnieni pracownicy w organizacji, tym lojalniejsi i skuteczniejsi będą. To korzyść płynąca z pozytywnej kultury korporacyjnej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest kultura organizacyjna, obejrzyj ten materiał wideo: