M2.04 Realizacja procesu mentoringu

3. Jak osoby indywidualne się uczą


Model uczenia się (opracowanie własne na podstawie Manchester Metropolitan University)

Ten wykres pokazuje proces uczenia się. Podążając za wykresem, jesteśmy w stanie osadzić nasze uczenie się, a częścią roli mentora jest zachęcanie podopiecznych do przepracowania cyklu edukacyjnego. Styl uczenia się danej osoby determinuje to, gdzie będzie chciała naturalnie spędzić więcej czasu. Np. aktywiści będą chcieli spędzać czas na przechodzeniu do nowych doświadczeń i będzie trzeba ich zachęcać do wspominania i refleksji na temat doświadczeń, w których właśnie uczestniczyli. Teoretycy będą niechętni do wypróbowywania nowych rzeczy, dopóki nie będą mieli wszystkich informacji, jakie można zdobyć. Pragmatycy będą chcieli pomyśleć i mieć dużo czasu na zaplanowanie sposobu podejścia do rzeczy. Osoby refleksyjne będą musiały przejść od analizowania tego, co się wydarzyło do wypróbowywania nowych doświadczeń.

Rozumienie stylu uczenia się podopiecznego pomaga w pokazaniu części cyklu edukacyjnego, ku której będzie się skłaniać indywidualnie oraz gdzie może potrzebować małego popchnięcia. Łatwym sposobem na dowiedzenie się, jaki styl uczenia się preferuje dana osoba jest poproszenie jej, aby opisała coś, czego się nauczyła i jak to zrobiła. Np. jazda na rowerze, gra na instrumencie muzycznym, uczenie się języka lub sposób składania mebli pakowanych do pudeł. To dobrze pokaże, jak podopieczny lubi się uczyć. Warto też rozpoznać swój styl uczenia się, aby mieć świadomość obszarów, które można pominąć, gdyż nie pasują do naturalnego sposobu uczenia się.