M2.04 Realizacja procesu mentoringu

6. Mentoring wspierający odnoszące sukces programy uczenia się w miejscu pracy

Czym jest uczenie się w miejscu pracy?

Programy uczenia się w miejscu pracy zapewniają staże, mentoring, symulacje miejsca pracy oraz praktyki, wraz z badaniem w klasach. W programie uczenia się w miejscu pracy, polecenia w klasie wiąże się z umiejętnościami w miejscu pracy poprzez umieszczenie poza szkołą, aby umożliwić uczniom zdobycie doświadczenia z pierwszej ręki na temat tego, co osoby dorosłe robią w pracy.

W kontekście ścieżek kariery uczenie się w miejscu pracy odgrywa najważniejszą rolę w tworzeniu mostu pomiędzy klasą a światem pracy, prowadząc do lepszych rezultatów edukacyjnych i zawodowych dla uczestników.
Uczenie się w miejscu pracy pomaga uczniom w kontekstualizacji, wzmocnieniu i przełożeniu na praktykę tego, czego nauczyli się w klasie, podczas precyzowania celów edukacyjnych i zawodowych oraz poprawy bezpośrednich i długoterminowych perspektyw zawodowych.

Uczenie się w miejscu pracy obejmuje działania odbywające się w miejscach pracy oraz uwzględniających przypisanie pracownikowi lub uczniowi istotnych zadań zawodowych przez pracodawcę w celu rozwoju umiejętności, wiedzy i gotowości pracownika lub ucznia do pracy oraz wsparcia wejścia na konkretny obszar kariery lub uzyskania w nim awansu.
Uczenie się w miejscu pracy rozszerza się na miejsce pracy poprzez szkolenia w miejscu pracy, mentoring i inne wsparcie w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju umiejętności.

Uczestnicy uczenia się w miejscu pracy muszą mieć możliwości zaangażowania się w odpowiednio złożone i stosowne zadania (tj. zadania reprezentatywne dla pracy w konkretnej branży, a nie ogólne role wspierające) dopasowane do celów zawodowych uczestników.
Uczenie się w miejscu pracy powinno się odbywać w środowiskach pracy wspierających uczenie się, poprzez zapewnienie odpowiedniego mentoringu i nadzoru. Uczestnicy powinni mieć możliwość zaangażowania się w uczenie się w miejscu pracy przez trwały okres, aby zapewnić, że mają odpowiednią możliwość wykonywania istotnych zadań zawodowych.
Takie zadania są ważne, ponieważ zapewniają osobom uczącym się możliwości rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczeń odpowiednich względem konkretnej branży, umożliwiając im udane wejście w karierę i awans.

Rola mentorów w udanym uczeniu się w miejscu pracy

Mentoring w miejscu pracy określa się jako ważny aspekt uczenia się w miejscu pracy w projektach prowadzonych zgodnie z ustawą o możliwościach przechodzenia pomiędzy szkołą a pracą. Nawiązując relacje z troskliwymi i kompetentnymi osobami dorosłymi, które potrafią udzielać wsparcia emocjonalnego i ułatwiać rozwój umiejętności, mniej doświadczona młodzież i dorośli łatwiej przejdą od szkoły do pracy. Mentoring w miejscu pracy wymaga zobowiązania do partnerstwa, które wymaga czasu, energii i zasobów wykwalifikowanych mentorów, pracowników szkoły i samych osób uczących się. Tak jak w innych działaniach, mentoring w miejscu pracy wymaga planowania, szkolenia, monitorowania i oceny, aby zapewnić, że osoby indywidualne prowadzone w ramach mentoringu osiągają pozytywne rezultaty.

Mentorzy odgrywają istotną rolę w promocji uczenia się w miejscu pracy i rozwoju umiejętności, podczas gdy podopieczni zwiększają skuteczność i produktywność w pracy. Rola mentorów stała się kluczowa w ułatwianiu indywidualnego uczenia się i rozwoju umiejętności. Z drugiej strony, mentoring może pomóc mentorom we wzmocnieniu lub, faktycznie, podwojeniu ich bazy wiedzy. Zwiększa ich pewność siebie i satysfakcję z pracy. Mentoring ma korzyści dla wszystkich.

Mentorzy mogą być skutecznymi promotorami uczenia się w miejscu pracy poprzez:

Tworzenie spersonalizowanego środowiska uczenia się:

Mentorzy mogą tworzyć nieformalne otoczenie, podczas gdy podopieczni mogą swobodnie do nich podejść i poprosić o sugestie. Mogą zrozumieć indywidualne style uczenia się oraz preferencje swoich podopiecznych, a następnie dopasować do nich proces uczenia się. Dlatego też mogą zapewnić skuteczne kierowane uczenie się dla największej korzyści swoich podopiecznych.

Ułatwianie przejścia ze szkoły do miejsca pracy:

Debiutanci mają umiejętności, ale brakuje im doświadczenia w ich wykorzystywaniu w nowym środowisku. Dlatego też mentorzy pomagają podopiecznym przekształcać te umiejętności, aby pasowały do ich obowiązków w pracy poprzez terminową analizę i prowadzenie.

Zapewnianie wsparcia emocjonalnego i zawodowego:

Mentorzy pomagają podopiecznym we wszystkich sytuacjach pojawiających się w nowym miejscu pracy. Robią wszystko, co konieczne, aby podopieczni czuli się dobrze. Widzą, że podopieczni czują się komfortowo i dają z siebie wszystko. Kiedy podopieczni mają pewność, że doświadczony współpracownik się nimi opiekuje, mogą się skoncentrować na szybkiej nauce umiejętności potrzebnych na stanowisku.

Planowanie, monitorowanie i ocenę uczenia się osoby indywidualnej:

Tak jak przy innych procesach pedagogicznych, uczenie się w miejscu pracy wymaga planowania, monitorowania i oceny indywidualnych postępów w zmierzaniu do określonych rezultatów. Mentorzy grają tę rolę perfekcyjnie.

Inspirowanie podopiecznych i rzucanie im nowych wyzwań:

Mentorzy wykazują się ogromną znajomością tematu, który realizują. Dlatego też nie boją się stawiania wyzwań swoim podopiecznym, których wyniki są gorsze, odgrywając rolę proaktywną jako przewodnik. Zachowują się i działają w najlepszym interesie swoich podopiecznych, w ten sposób wzbudzając ich szacunek.

Naukę, jak w praktyce się uczyć:

Dzięki doświadczeniu zdobywanemu przez lata praktyki w danym obszarze, mentorzy mogą się dzielić z podopiecznymi przydatnymi anegdotami, umożliwiającymi im radzenie sobie z różnymi trudnymi sytuacjami w miejscu pracy. Dlatego też mogą się przyczyniać do budowania pewności siebie u swoich podopiecznych.