M2.04 Realizacja procesu mentoringu

7. Konflikt w procesie mentoringu

Pozytywna relacja mentor-podopieczny jest niezbędna dla udanego procesu mentoringu.
Mentor powinien być w stanie radzić sobie z konfliktem, identyfikować problemy i znajdować rozwiązania.
Skuteczni mentorzy tworzą wspierające środowisko, w którym mentorzy i podopieczni mogą:

  • swobodnie i pewnie się wyrażać i ufać źródłu konfliktu;
  • starać się zidentyfikować wspólny cel w drodze kompromisu;
  • pozostać skupieni na rozwiązaniu:
  • zarządzać ryzykami niesionymi przez konflikt i oceniać je.

Konflikty to naturalny skutek połączenia różnych ludzi i poproszenia ich o to, aby działali jak partnerzy. Jeżeli para w mentoringu może przepracować konflikty poprzez docenienie swojej różnorodności, bogactwa odmiennych punktów widzenia, pochodzenia i doświadczenia, może też się wiele nauczyć od siebie nawzajem, szczególnie dzięki temu, że ich sposoby myślenia się różnią. Widziane z tej perspektywy różnice mogą stanowić o sile, a nie słabości relacji.

Zarządzanie konfliktem może być zdrowym sposobem na otwarcie linii komunikacji, rozpoczęcie rozwiązywania problemu i dyskutowanie o zmianie. Wiedza o tym, jak najlepiej zarządzać konfliktem, ma wiele korzyści dla mentora i podopiecznego. W wielu przypadkach konflikt w miejscu pracy wydaje się być po prostu naturalną koleją rzeczy. Wszyscy widzieliśmy sytuacje, w których różni ludzie o różnych celach i potrzebach doświadczali konfliktu. Wszyscy widzieliśmy często intensywne animozje personalne, które mogą z tego wyniknąć. Jednak to, że konflikt występuje, nie musi koniecznie być czymś złym: dopóki skutecznie się go rozwiązuje, może prowadzić do rozwoju osobistego i zawodowego. W wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie konfliktu czyni różnicę pomiędzy skutkami negatywnymi i pozytywnymi.

Dobra wiadomość jest taka, że pomyślne rozwiązanie konfliktu umożliwia rozwiązanie wielu problemów, które ten ujawnił, jak również uzyskanie korzyści, których na początku nikt się nie spodziewał:

Lepsze zrozumienie: Dyskusja niezbędna do rozwiązania konfliktu zwiększa świadomość ludzi na temat sytuacji, dając im wgląd w to, jak mogą zrealizować własne cele bez podważania celów innych osób.

Większa spójność grupy: Skuteczne rozwiązanie konfliktu umożliwia członkom zespołu rozwinięcie silniejszego wzajemnego szacunku oraz przywrócenie wiary w możliwość współpracy.

Lepsza znajomość samego siebie: Konflikt sprawia, że osoby muszą przeanalizować swoje cele bardziej szczegółowo, pomagając im zrozumieć rzeczy, które są dla nich najważniejsze, poprawiając koncentrację i zwiększając skuteczność.

Jeżeli konflikt nie zostanie skutecznie rozwiązany, efekty mogą być niszczące. Sprzeczne cele mogą szybko przerodzić się w osobistą niechęć. Praca zespołowa się psuje. Dochodzi do marnowania talentów, ponieważ ludzie przestają się angażować w pracę. Łatwo może dojść do błędnego koła negatywności i wzajemnego oskarżania się. Jeżeli chcesz, żeby zespół lub organizacja dalej skutecznie pracował, musisz jak najszybciej zatrzymać to błędne koło.