M2.03. Ανάλυση των συνθηκών που σχετίζονται με τη διαδικασία καθοδήγησης (mentoring) στο χώρο εργασίας

5. Πόροι και προσωπικό του εργοδοτικού οργανισμού

Βασικό προσωπικό στη διαδικασία mentoring

Το mentoring μπορεί να βελτιώσει την ικανοποίηση των εργαζομένων, να επιταχύνει την εκκίνηση των νέων εργαζομένων, να καταστήσει την εταιρεία πιο ελκυστική για τους νεοπροσληφθέντες και να εκπαιδεύσει τους ηγέτες. Και το καλύτερο είναι ότι παρέχεται δωρεάν. Σε αντίθεση με παρόμοια κίνητρα μάθησης, όπως προγράμματα κατάρτισης, το mentoring χρησιμοποιεί τους πόρους που έχει ήδη η εταιρεία.

Το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία mentoring είναι:

1. Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται και ως Διευθυντής Προγράμματος Mentoring: επιβλέπει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος mentoring και μαζί με τον μέντορα και τον/ην καθοδηγούμενο/η καθορίζει τους στόχους του Εξατομικευμένου Προγράμματος Mentoring (Individual Mentoring Program, IMP).

2. Μέντορας: Συνεργάζεται με τον/ην καθοδηγούμενο/η για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ατομικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Individual Development Plan, IDP), διασφαλίζοντας την έναρξη και την λήξη του και δεν του/της αποσπά την προσοχή από τα επίσημα καθήκοντα του/της, πραγματοποιεί συχνές συναντήσεις με τον/ην καθοδηγούμενο/η για να συζητήσουν και να ελέγξει την προόδου του/της, παρέχει ανατροφοδότηση και κάνεις συστάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος.

3. Καθοδηγούμενος/η: Πραγματοποιεί συστηματικές συναντήσεις με το μέντορα, συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες καθοδήγησης και επίτευξης στόχου και παρέχει ανατροφοδότηση και συστάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος.

Βασικό προσωπικό της διαδικασίας mentoring

Κατανόηση των εγγράφων και των πόρων του προγράμματος

Πρέπει να αναπτυχθούν και να δοθούν τα ακόλουθα έγγραφα τόσο στους μέντορες όσο και στους καθοδηγούμενους ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία, η αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωσης του προγράμματος mentoring:

  • Αίτηση (για τους καθοδηγούμενους και το μέντορα)
  • Συμφωνία εμπιστευτικότητας
  • Συμφωνία mentoring
  • Σχέδιο δράσης καθοδηγούμενου/ης
  • Ημερολόγιο mentoring
  • Έντυπα αξιολόγησης

Αίτηση: Οι μέντορες και οι καθοδηγούμενοι πρέπει να αιτηθούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα mentoring συμπληρώνοντας μια αίτηση, υποβάλλοντάς την προς έγκριση στον προϊστάμενό τους πριν την υποβάλουν στον Διευθυντή Προγράμματος Mentoring του οργανισμού.

Συμφωνία εμπιστευτικότητας: Στο πρόγραμμα mentoring οι καθοδηγούμενοι/ες και οι μέντορες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς ώστε να μοιράζονται ελεύθερα πληροφορίες. Προκειμένου να κτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης, πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν σαφή όρια όσον αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης των πληροφοριών που μοιράζονται μεταξύ τους.

Συμφωνία mentoring: Η συμφωνία mentoring καθορίζει τον τρόπο και το χρόνο που θα συναντηθεί ο μέντορας και ο/η καθοδηγούμενος/η.

Σχέδιο δράσης καθοδηγούμενου/ης: Για να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του mentoring, είναι απαραίτητο ένα σχέδιο δράσης για τους/ις καθοδηγούμενους/ες. Οι καθοδηγούμενοι/ες θα ολοκληρώσουν το σχέδιο με τη βοήθεια του μέντορα.

Ημερολόγιο mentoring: Ο/Η καθοδηγούμενος/η και ο μέντορας θα πρέπει να καταγράφουν τις συναντήσεις και τις δραστηριότητές τους για να δείχνουν την επιτευχθείσα πρόοδο και να βοηθούν στην ανατροφοδότηση στο τέλος του προγράμματος.

Έντυπα αξιολόγησης: Στο κέντρο του προγράμματος και στο τέλος, πρέπει να ζητήσετε από τους/ις καθοδηγούμενους/ες και τους μέντορες να αξιολογήσουν το πρόγραμμα. Η συμβολή τους θα βοηθήσει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα παραμένει αποτελεσματικό.

Θα ήταν επίσης χρήσιμο να δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό και πηγές ώστε να βοηθήσεις τους/ις καθοδηγούμενους/ες και τους μέντορες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Παραδείγματα: οδηγοί, βοηθήματα, εργαλεία και προτεινόμενο υλικό για ανάγνωση και ιστοσελίδες.