Przesłanki i cele projektu

Kompetencje osób zaangażowanych w planowanie i prowadzenie uczenia się w miejscu pracy mają bezpośredni wpływ na jakość kształcenia zawodowego.

Opracowanie programu i treści szkolenia zawodowego dla mentorów w eko-przemyśle przyczyni się do wspierania ustawicznego doskonalenia zawodowego edukatorów – mentorów – i w ten sposób do rozwoju kompetencji kluczowych osób zaangażowanych w uczenie się w miejscu pracy.

Zaproponowanie rozwiązań ukierunkowanych na uznawanie, walidowanie i certyfikowanie kompetencji mentorów, w tym walidowanie efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego, przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, a tym samym do wzrostu jakości uczenia się w miejscu pracy w krajach Unii.

Wybór eko-przemysłu, jako sektora pilotażowego dla wdrażania wyników projektu, jest celowy i uzasadniony z jednej strony jego strategicznym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju gospodarki europejskiej, a z drugiej doświadczeniem i wiedzą organizacji partnerskich.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018, 9:19 πμ