Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Καλωσορίσατε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EcoMentor!

 

Ποιος είναι ο στόχος του;

TΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EcoMentor έχει ως στόχο να αναπτύξει ή/και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιοτήτων των υπαλλήλων σε επιχειρήσεις του τομέα της οικολογικής βιομηχανίας, οι οποία επιτελούν και ρόλο μέντορα στην επιχείρηση για την οποία εργάζονται, και να τους οδηγήσει στην πιστοποίηση των ικανοτήτων τους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους μέντορες της οικολογικής βιομηχανίας. Οι μέντορες είναι έμπειροι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.

Πόσο διαρκεί;

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 40 ώρες.

Δομή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του από τέσσερα (4) Κεφάλαια, ένα εισαγωγικό που επικεντρώνεται στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και τρία βασικά κεφάλαια για τη διαδικασία του mentoring. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, τα Κεφάλαια διαιρούνται σε οκτώ (8) Εκπαιδευτικές Ενότητες που ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντα του μέντορα.

Κεφάλαια Εκπαιδευτικές Ενότητες
Κεφάλαιο 0: Εισαγωγή Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Module 1: Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων καθοδήγησης (mentoring) M1.01. Εφαρμογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και καθοδήγησης (mentoring) κατά τη διαδικασία εκμάθησης στην εργασία
M1.02. Σχεδιασμός της διαδικασίας mentoring
Module 2: Υλοποίηση των δραστηριοτήτων mentoring M2.03. Ανάλυση των συνθηκών που σχετίζονται με τη διαδικασία καθοδήγησης (mentoring) στο χώρο εργασίας
M2.04. Υλοποίηση της διαδικασίας mentoring
M2.05. Διατήρηση αρχείου και αναθεώρηση της διαδικασίας mentoring
Module 3: Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων mentoring M3.06. Προετοιμασία της αξιολόγησης της διαδικασίας mentoring
M3.07. Εφαρμογή αξιολόγησης της διαδικασίας mentoring

Για περισσότερες πληροφορίες ανά κεφάλαιο πλοηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα!

Last modified: Friday, 13 July 2018, 9:46 AM