Zadanie M1.02.1. Analiza SWOT

1. W ramach autodiagnozy potrzeb mentoringowych i określania własnych potrzeb rozwojowych przeprowadź analizę SWOT

Mocne strony

Co umiem najlepiej?

Czym się wyróżniam?

Słabe strony

Co mi nie wychodzi?

Czego nie potrafię?

Szanse

Co w otoczeniu mi sprzyja, pomaga?

Zagrożenia

Co w otoczeniu mi pzreszkadza, stanowi barierę?

Następnie skoncentruj się na negatywnej części SWOT (słabe strony, zagrożenia) – zastanów się jakie działania powinieneś podjąć żeby przezwyciężyć te bariery?

2. Zastanów się, kto w twojej organizacji mógłby pełnić role „agenta programu"

3. Czy twoja organizacja ma opracowany Kodeks etyczny? Jeśli tak przeanalizuj jego zapisy i sprawdź, które z nich będą przydatne w kontekście mentoringu? (szczególnie w zakresie kształtowania relacji mentor-mentorowany).

Jeśli kodeks etyczny w twojej organizacji nie został opracowany przeanalizuj strategie organizacji oraz funkcjonujące założenia polityki poufności i zastanów się, czy i jakie elementy można wykorzystać przy konstruowaniu założeń procesu mentoringowego.

Last modified: Friday, 10 August 2018, 9:24 AM