Μεθοδολογική και οργανωτική επιτομή του Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) για μέντορες στην οικολογική βιομηχανία

Click ECVET_Summary_EL.pdf link to view the file.

PDF file