Μεθοδολογική και οργανωτική επιτομή του Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) για μέντορες στην οικολογική βιομηχανία

Πατήστε στο σύνδεσμο ECVET_Summary_EL.pdf για να δείτε το αρχείο.

PDF file