Μεθοδολογική και οργανωτική επιτομή του Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) για μέντορες στην οικολογική βιομηχανία

Per visualizzare il file, fai click su questo link: ECVET_Summary_EL.pdf

PDF file