Μεθοδολογική και οργανωτική επιτομή του Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) για μέντορες στην οικολογική βιομηχανία

Kliknij na link ECVET_Summary_EL.pdf, by wyświetlić plik.

PDF file